Hlavní obsah

jistit

Nedokonavé sloveso

  1. (zabezpečovat, zajišťovat) koho/co secure sb(horolezce brzděným lanem) belay(krýt palbou) cover sb
  2. přen.(poskytovat podporu) koho back sb uppřen.(podporovat) support sb

Vyskytuje se v

jistě: Jistě!Sure (thing)!, slang. You bet!

když: Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.I'll give an answer, even if I don't know it for sure.

vědět: Víte to jistě?Do you know it for sure?

aplomb: (sebe)jistě, suverénně, sebevědomě provést ap.with aplomb

doubt: V případě pochybností..., Pokud si nejste jistí/jistý...When in doubt...

certain: To se jistě stane.This is certain to happen.

back: i přen. Kryju ti záda!, Jistím tě.I've got your back!