Hlavní obsah

origin [ˈɒrɪdʒɪn]

Vyskytuje se v

certificate: osvědčení o původu zboží ap.certificate of origin

country: země původucountry of origin

kořen: kořeny čehoorigin, roots of sth, původ osoby roots, family, origin

počátek: mat. počátek souřadnicorigin (of coordinates)

prohlášení: prohlášení o původu zbožídeclaration of origin

prostý: prostý původhumble origin, low birth

původ: místo původuplace of origin

život: vznik života na zemithe origins of life on earth

origin: osvědčení o původu zboží ap.ekon. certificate of origin