Hlavní obsah

labour, AmE! labor [ˈleɪbə]

Přídavné jméno

  1. pracovníekon. labour turnoverfluktuace zaměstnancůpráv. labour-lawpracovní právo
  2. BrElabouristický politik, volič ap.

Vyskytuje se v

labour: Labouristická stranaLabour

auxiliary: pomocná pracovní sílaauxiliary labour

camp: pracovní táborlabour camp

code: zákoník práceLabour Code

division: dělba prácedivision of labour

exchange: burza práce, zprostředkovatelna prácehist. labour exchange

induced: uměle vyvolaný porodinduced labour

lost: zbytečná prácelost labour

scab: stávkokazovéscab labour

dělba: přirozená dělba prácenatural division of labour

nedostatek: nedostatek pracovních sillabour shortage

porodní: porodní bolestilabour pains, birth pangs

práce: produktivita prácelabour productivity

pracovně: práv. pracovně právní vztahlabour-law relation

pracovní: pracovní sílalabour (force), manpower

síla: pracovní sílalabour force, pracovník hand, worker, zaměstnanci personnel

svátek: Svátek práce/matekLabour/Mother's Day

svaz: odborový svazBrE trade/AmE labor union

trh: trh prácelabour market

úřad: úřad prácehl. BrE employment office, zprostředkovatelna BrE job centre, v kontextu ČR též labour office

vycházet: vycházet z mylné představy, želabour under the misapprehension that