Hlavní obsah

attract [əˈtrækt]

Vyskytuje se v

entry: attract a huge entrypřilákat velké množství účastníků

poutat: attract sb's attentionpoutat čí pozornost

pozornost: attract attentionpřitahovat pozornost

upoutat: capture/catch/grab/attract sb's attentionupoutat čí pozornost

přitahovat: attract sb's attentionpřitahovat čím pozornost

protiklad: Opposites attract.Protiklady se přitahují.

attention: attract/catch sb's attentionpřitahovat/upoutat čí pozornost