Hlavní obsah

repulse [rɪˈpʌls]

Sloveso

  1. odpuzovat, působit odrazujícím dojmemShe is repulsed by it.Hnusí se jí to., Odpuzuje ji to.be repulsed by sthbýt čím odpuzován
  2. voj.odrazit nepřátelský útok

Vyskytuje se v

odrazit: odrazit útokrepulse/fend off the attack