Hlavní obsah

express [ɪkˈspres]

Vyskytuje se v

consent: express consentvýslovný souhlas

sorrow: express one's sorrow at sthvyjádřit svůj zármutek nad čím

concern: They expressed concern about ...Vyjádřili obavy ohledně ...

condolence: offer/express one's condolences to sbprojevit/vyjádřit soustrast komu