Hlavní obsah

condolence [kənˈdəʊləns]

Podstatné jméno

  1. soustrastletter of condolence(písemná) kondolence
  2. condolences projevení soustrasti pozůstalýmoffer/express one's condolences to sbprojevit/vyjádřit soustrast komu

Vyskytuje se v

telegram: telegram of condolencesoustrastný telegram

soustrast: My condolences.Upřímnou soustrast.

upřímný: My condolences.Upřímnou soustrast.

condolence: letter of condolence(písemná) kondolence