Hlavní obsah

sympathy [ˈsɪmpəθɪ]

Vyskytuje se v

sympathy: letter of sympathykondolence, kondolenční dopis

soucit: express one's sympathy with sb, commiserate with sbvyjádřit soucit s kým

go: my heart/sympathy goes out to him(sou)cítím s ním