Hlavní obsah

compassion [kəmˈpæʃən]

Vyskytuje se v

soucit: out of compassionze soucitu

compassion: out of compassionze soucitu