Hlavní obsah

vystoupit

Dokonavé sloveso

  1. (z dopravního prostředku) z čeho get off sth(z auta ap.) get outform. step out of sth(z lodi ap. též) disembark from sthVystup(te) na konečné.Get off at the terminus.
  2. (z řady ap.) z čeho step out of/from sth
  3. (vzdát se členství) z čeho get/pull out of sth(z klubu ap.) leave sth, resign one's membership of sth
  4. (vyjít nahoru) na co climb (up), go up sth(na kopec ap.) form. ascend sthvystoupit na vrchol horyclimb to the top of the mountain
  5. (stoupnout) rise
  6. (účinkovat) v čem perform in sth(objevit se) appear swh, make an appearance in/on sthvystoupit s projevemmake a speech

Vyskytuje se v

ostře: speak out strongly against sthostře vystoupit proti čemu

autobus: get on/off the busnastoupit do/vystoupit z autobusu

vlak: get on/get off the trainnastoupit do/vystoupit z vlaku

z, ze: get out of the carvystoupit z auta

last hurrah: have a last hurrahrozloučit se s kariérou posledním vystoupením ap., naposledy vystoupit

loom: loom out of sth(vy)nořit (se), vystoupit z mlhy ap.

off: get off sthvystoupit, vysednout z čeho vlaku ap.

speak out: speak out in favour of sthvystoupit na podporu čeho, podpořit co

appearance: He made two TV appearances.Dvakrát vystoupil v televizi.

order: He ordered him out of the car.Nařídil mu, aby vystoupil z auta.

vystoupit: Get off at the terminus.Vystup(te) na konečné.