Hlavní obsah

odmítnutí

Vyskytuje se v

přístup: odmítnout přístupdeny access

vypovídat: práv. odmítnout vypovídatrefuse to testify

ošetření: vyhledat/odmítnout lékařské ošetřeníseek/refuse medical treatment/advice

pozvání: přijmout/odmítnout pozvání od kohoaccept/decline sb's invitation

rozhodně: rozhodně odmítnout corefuse sth resolutely

decline: decline to comment on sthodmítnout co komentovat

plead: plead not guiltyodmítnout/popřít (svoji) vinu u soudu

regret: send one's regretszdvořile odmítnout pozvání vzkazem ap.

responsibility: disclaim responsibilityodmítnout odpovědnost

correct: He was correct to reject it.Bylo správné, že to odmítl.