Hlavní obsah

move [muːv]

Sloveso

 1. (po)hnout (se), hýbat (se), pohybovat (se)get movingdát (se) do pohybumove one's bowelsvyprázdnit se, mít stolici
 2. přesunout (se), posunout (se)
 3. (začít) jednat, podniknout krok(y)
 4. (pře)stěhovat (se)
 5. přeložit koho
 6. to sth přestoupit, přejít kam, přeorientovat se na jinou činnost
 7. move towards/to sth spět, blížit se, přibližovat se k čemu
 8. postupovat, vyvíjet se situace ap.
 9. not to be moved stát si za svým, být pevně rozhodnut, neustoupit
 10. sb to do sth přimět, pohnout koho k čemumove sb to actionpřimět/vyprovokovat koho k činu
 11. dojmout
 12. navrhnout, předložit návrh ap.
 13. táhnout v šachu

Vyskytuje se v

move: sth spět, blížit se, přibližovat se k čemumove towards/to

move along: Pokračujte v chůzi!, Rozejděte se!Move along!

move on: nařídit pokračovat komu policistamove sb on

moving: behind sth hnací síla, hybný prvek čeho o člověkumoving spirit

round: přesouvat, přesunout, hovor. šibovat z místa na místomove round

ahead: postupovat/výrazně pokročit/razit si cestu vpřed rychlepush/forge/move ahead

bowel: vyprázdnit se, mít stolici vypudit stolicieuf. move one's bowels

downwards: snižovat se míra ap.move downwards

fire: vlézt komu do rány před hlaveňmove into sb's line of fire

house: přestěhovat se změnit bydlištěmove house

into: vstoupit do čeho podniku ap.move into sth

outwards: povytáhnout co zevnitřmove sth outward

right: posunout se doprava na politickém spektrumove to the right

shrewd: chytrý tah životní ap.shrewd move

upmarket: posunout se do vyšší (cenové) kategorie, zkvalitnit své výrobky výrobce ap.move upmarket

upscale: posunout se do vyšší cenové kategorie, zkvalitnit služby/produkty výrobce ap.move upscale

upwards: stoupat, růst, zvyšovat se cena ap.move upward(s)

aside: ustoupit/uhnout (stranou)step/move aside

close: Přiblížila se.She moved closer.

keep: Nezastavuj se.Keep moving.

move into: Nastěhovali jsme se do nového domu.We moved into a new house.

one: Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.He sold his house and moved to a smaller one.

jít: jít dál pokračovat v cestěgo on, walk on, move on, continue, proceed

pohyb: dát se do pohybuget/start moving

pohyblivý: pohyblivý chodník pojízdnýmoving pavement

přenést: přenést váhu (z nohy na nohu)move/shift one's weight (from one foot to the other)

přestupek: dopravní přestupekdriving offence, moving violation

přetáhnout: výp. přetáhnout co myšídrag and drop sth, move sth by drag and drop

zemní: stav. zemní práceearthwork, ground work, přemísťování zeminy earth moving

dojmout: Byli hluboce dojati.They were deeply moved.

hnout: Ani hnout!Don't move!, Freeze!

hnout se: Ani se nehni!Don't move!, Stůj Freeze!

honem: Honem!Hurry up!, Come on!, Look sharp!, hovor. Shake a leg!, pohni Move!

hýbat se: Nehýbej se!Don't move!, Keep still!, Stop moving!

odstěhovat se: Odstěhoval se na venkov.He moved to the country.

pohnout: Můžeš pohnout rukou?Can you move your arm?

pohnout se: Ty ses pohnul!You moved!

pohybovat se: pohybovat se z místa na místomove from place to place

pořádně: pořádně zabratsilou put some elbow grease into it, ve snaze pull out all the stops, přidat move up a gear, při tažení pull/při tlačení push hard

přestěhovat se: Přestěhovali se do nového domu.They moved into a new house.

přistěhovat se: Právě jsme se přistěhovali.We have just moved in.

stěhovat se: Stěhuje se k tetě.He is moving to his aunt's house.

šoupnout: Šoupni se!Move over!

tah: Kdo je na tahu?Whose move is it?

tempo: hovor. Tempo!Hurry (up)!, hovor. Make it snappy!, Step on it!, pohni Move!

uspěchaný: uspěchaná dobafast-moving times

uvolnit: uvolnit místo komu/čemunovějšímu ap. make way for sb/sth, pozici v zaměstnání move over

brva: nehnout ani brvounot bat an BrE eyelid/AmE eye, not turn a hair, not move a muscle

zadek: pohnout zadkem hnout seboumove one's ass

around: přesouvat (se)move around