Hlavní obsah

pohnout

Dokonavé sloveso

  1. (vykonat pohyb) čím move sth(tlačením) push(hl. se záporem) budge sthMůžeš pohnout rukou?Can you move your arm?
  2. hovor.(urychlit něco)Pohni!Hurry up!, Get a move on!, Make it snappy!
  3. (udělat pokrok) s čím make (some) progress with sth

Vyskytuje se v

pohnout se: Ty ses pohnul!You moved!

kostra: Pohni/Hejbni kostrou!Shake a leg!, Look sharp!, Step on it!

zadek: pohnout zadkem hnout seboumove one's ass

pohnout: Můžeš pohnout rukou?Can you move your arm?