Hlavní obsah

covering [ˈkʌvərɪŋ]

Vyskytuje se v

cover up: cover sb/sth upzakrýt, přikrýt, překrýt koho/co

track: cover one's trackszamést (za sebou) stopy zločinec ap.

covered: chocolate-covered biscuitssušenky s čokoládovou polevou

covering: voj. covering firekrycí palba

deep: deep-cover agentsupertajný agent

guarantee: be covered by/under the guaranteespadat pod záruku

laminated: laminated coverslamino přebal knihy

lens: lens cap/coverkryt(ka) objektivu

manhole: manhole coverpoklop/víko kanálu/průlezu

mud: covered in mud(celý) zablácený, zabahněný

soft: soft coverbrožovaná vazba

with: covered with snowpokrytý sněhem

kalhotky: svrchní - k držení plen nappy/AmE diaper cover(s), jednorázové nappy pants, pleny (disposable) diapers, (disposable) nappies, pro učení na nočník training pantsplenkové kalhotky

korekční: cover/concealer stickkorekční tyčinka

krycí: cover slipkrycí sklíčko u mikroskopu

náklad: bear/cover the costs of sthnést/pokrýt náklady

pláštík: under (the) cover of sthpod pláštíkem čeho tmy ap.

pokrývka: blanket/mantle of snow, snow coversněhová pokrývka

porost: forest coverles. lesní porost

potah: car seat coverspotahy do auta

potažený: covered with/in leather, volant ap. leather-wrappedpotažený kůží

překonat: cover a large distancepřekonat velkou vzdálenost

stránka: knihy title page, novin ap. front page, obálka časopisu cover (page)titulní stránka

strouhanka: breaded, covered in breadcrumbsobalovaný ve strouhance

zahladit: cover one's trackszahladit stopy

běžet: They ran to cover.Běželi se schovat.

hradit: This treatment is not covered by health insurance.Toto léčení pojišťovna nehradí.

krýt: cover/meet the costs/expenseskrýt náklady/výdaje

pokrýt: The town was covered in fog.Mlha pokryla město.

potáhnout: leather sth, cover sth with leatherpotáhnout co kůží

povlak: pillowcase, pillow slip/cover/shampovlak na polštář

skrýš: come out of hiding, break covervylézt ze skrýše, opustit skrýš

ucho: cover one's earszakrýt si uši dlaněmi ap.

utíkat: They ran for cover.Utíkali se skrýt.

víko: manhole covervíko kanálu

výměnný: exchangeable coversvýměnné kryty telefonu ap.

zakrýt: cover one's ears (with one's hands)zakrýt si (rukama) uši

zapadlý: snow-covered, odříznutý od světa snowed in, snowboundzapadlý sněhem

zavřít: cover the box with a lidzavřít krabici víkem

cover: coverspřikrývky, pokrývky na posteli