Hlavní obsah

mud [mʌd]

Podstatné jméno

  • bláto, bahno, kal bahnitýcovered in mud(celý) zablácený, zabahněný

Sloveso-dd-

  1. zakalit vodu ap.
  2. zablátit

Vyskytuje se v

dauber: zool. mud dauber (wasp)vosa kutilka

wrestling: mud wrestlingzápas v bahně, bahenní zápasy

feel: It feels like mud.Na omak je to jako bahno.

bahenní: mud bathbahenní koupel/lázeň

pleťový: BrE face pack, AmE face mask, bahenní mud packpleťová maska

šlapat: Don't step in the mud.Nešlapej do bláta.

zavalit: Mud buried the entire village.Bahno zavalilo celou vesnici.

kabát: His/Her name is mud.Má z ostudy kabát.

kydat: dish the dirt on sb, throw mud at sb, vyjadřovat opovržení heap scorn on sbkydat špínu/hnůj na koho hovor.

vláčet: drag sb's name in the mudvláčet koho špínou očerňovat

mud: covered in mud(celý) zablácený, zabahněný