Hlavní obsah

aritmetický

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

průměr: arithmetic/geometric/quadratic/harmonic meanaritmetický/geometrický/kvadratický/harmonický průměr

arithmetic: mat. arithmetic progressionaritmetická posloupnost

aritmetický: arithmetic meanmat. aritmetický průměr