Hlavní obsah

divert [daɪˈvɜːt]

Vyskytuje se v

divert: divert sb's attention from sthodvést/odvrátit čí pozornost od čeho