Hlavní obsah

tire [ˈtaɪə]

Vyskytuje se v

radial: radial (tyre)radiální pneumatika

sick: sick (and tired)of sth mající plné zuby čeho, otrávený, znechucený čím

tire out: tire sb outvyčerpat, utahat, velice unavit koho

changer: tyre changerzouvačka pneumatik

full-size: motor. full-size spare tyre/AmE tireplnohodnotná rezerva pneumatika

pneumatic: pneumatic tyre/tirepneumatika plněná vzduchem

puncture: puncture a tyrepíchnout s autem ap.

solid: solid tyreplná pneumatika bez dutiny

track: tire tracksotisky pneumatik

tubular: tubular tyre/AmE tiregaluska

tyre: spare tyrerezerva, náhradní pneumatika

even: Even though she's tired she came.Ačkoli je unavená, přišla.

may: They may have been tired.Možná, že byli unavení.

seem: You seem tired.Vypadáš unaveně.

tired: I am tired of it.Už toho mám dost., Už mě to nebaví.

kolo: blow a tyre, have a puncturepíchnout kolo

náhradní: spare part/tirenáhradní díl/pneumatika

obutí: winter tyreshovor. zimní obutí auta

omrzet (se): sb tired of sth/sb, got tired, grew weary of sthkoho omrzelo co

plný: solid tyretech. plná pneumatika bez dutiny

pneumatika: flat/spare tyrepíchnutá/náhradní pneumatika

přezout: change the tyreshovor. přezout pneumatiky

řetěz: snow/AmE tire chainssněhové řetězy

zimní: winter tyreszimní pneumatiky

zprotivit se: sb got sick/tired/weary of sth, got/grew fed up with sthkomu se zprotivilo co

bavit: I am tired of it., I don't enjoy it anymore., I have grown tired of it.Už mě to nebaví.

napumpovat: Pump up the tyres.Napumpuj pneumatiky.

nudit: This work bores me., už mě nebaví I am tired of this work.Ta práce mě nudí.

přestávat: I'm getting tired of it.Přestává mě to bavit.

ucházet: The front tyre is going flat/loses air.Uchází přední pneumatika.

unavený: dead tiredk smrti unavený

unavit se: He tires easily.Snadno se unaví.

krk: I'm sick and tired of it., štve BrE It's getting up my nose.Už mi to leze krkem.

zub: be fed up with sb/sth, be sick and tired, be sick to death, have a bellyful of sb/sthhovor. mít plné zuby koho/čeho