Hlavní obsah

tire [ˈtaɪə]

Vyskytuje se v

radial: radial (tyre)radiální pneumatika

sick: sick (and tired)of sth mající plné zuby čeho, otrávený, znechucený čím

tire out: tire sb outvyčerpat, utahat, velice unavit koho

cap: (tyre) valve capčepička ventilku pneumatiky ap.

changer: tyre changerzouvačka pneumatik

full-size: motor. full-size spare tyre/AmE tireplnohodnotná rezerva pneumatika

pneumatic: pneumatic tyre/tirepneumatika plněná vzduchem

puncture: puncture a tyrepíchnout s autem ap.

solid: solid tyreplná pneumatika bez dutiny

top up: top up the tyre (pressure)dofouknout pneumatiku

track: tire tracksotisky pneumatik

tubular: tubular tyre/AmE tiregaluska

tyre: spare tyrerezerva, náhradní pneumatika

tyre: flat tyreprázdná pneumatika

tyre: tyre chainssněhové řetězy na kola

tyre: tyre pressuretlak v pneumatikách

tyre: tyre cementlepidlo na pneumatiky

tyre: tyre pumphustilka, pumpička

tyre: tyre lever, AmE tire iron/toolmontážní páka na šrouby kola

even: Even though she's tired she came.Ačkoli je unavená, přišla.

may: They may have been tired.Možná, že byli unavení.

seem: You seem tired.Vypadáš unaveně.

tired: I am tired of it.Už toho mám dost., Už mě to nebaví.

kolo: píchnout koloblow a tyre, have a puncture

náhradní: náhradní díl/pneumatikaspare part/tire

obutí: hovor. zimní obutí autawinter tyres

omrzet (se): koho omrzelo cosb (got) tired of sth/sb, grew tired, grew weary of sth

plný: tech. plná pneumatika bez dutinysolid tyre

pneumatika: píchnutá/náhradní pneumatikaflat/spare tyre

pneumatika: píchnout pneumatikuget a puncture, get a flat (tyre), AmE blow a tire, AmE have a blow-out

pneumatika: vyměnit pneumatikuchange a tyre

přezout: hovor. přezout pneumatikychange the tyres

řetěz: sněhové řetězysnow/AmE tire chains

zimní: zimní pneumatikywinter tyres

zprotivit se: komu se zprotivilo cosb got sick/tired/weary of sth, got/grew fed up with sth

bavit: Už mě to nebaví.I am tired of it., I don't enjoy it anymore., I have grown tired of it.

napumpovat: Napumpuj pneumatiky.Pump up the tyres.

nudit: Ta práce mě nudí.This work bores me., už mě nebaví I am tired of this work.

omrzet (se): To mě nikdy neomrzí.I'll never tire of that.

omrzet (se): Omrzel tě život?Are you tired of life?

píchnout: Píchnul jsem.I've got a puncture., AmE I('ve) got a flat tire.

přepadnout: Přepadla mě únava.I got tired (suddenly)., I felt sudden fatigue.

přestávat: Přestává mě to bavit.I'm getting tired of it.

ucházet: Uchází přední pneumatika.The front tyre is going flat/loses air.

unavený: k smrti unavenýdead tired

unavit se: Snadno se unaví.He tires easily.

krk: Už mi to leze krkem.I'm sick and tired of it., štve BrE It's getting up my nose.

zub: hovor. mít plné zuby koho/čehobe fed up with sb/sth, be sick and tired, be sick to death, have a bellyful of sb/sth