Hlavní obsah

distract [dɪˈstrækt]

Vyskytuje se v

distracting: distracting noiserušivý hluk

odpoutat: divert/distract sb's attentionodpoutat čí pozornost

pozornost: distract sb's attention, distract sbodvést čí pozornost

rozptýlit: distract sb, divert sb's attentionrozptýlit čí pozornost

odvést: It took my attention away/distracted me.Odvedlo to moji pozornost.

rozptylovat: Don't let it distract you.Nenechte se tím rozptylovat.