Hlavní obsah

distract [dɪˈstrækt]

Vyskytuje se v

distracting: distracting noiserušivý hluk

odpoutat: odpoutat čí pozornostdivert/distract sb's attention

pozornost: odvést čí pozornostdistract sb's attention, distract sb

rozptýlit: rozptýlit čí pozornostdistract sb, divert sb's attention

odvést: Odvedlo to moji pozornost.It took my attention away/distracted me.

rozptylovat: Nenechte se tím rozptylovat.Don't let it distract you.