Hlavní obsah

extract

Vyskytuje se v

těžit: extract coal, mine (for) coaltěžit uhlí

úryvek: extract from a new bookúryvek z nové knihy

extract: be extracted from sthpocházet, být přetištěn z čeho část textu