Hlavní obsah

divine [dɪˈvaɪn]

Podstatné jméno

  • círk., zast.teolog kněz studující teologii

Vyskytuje se v

err: To err is human (, to forgive divine).Chybovat je lidské (, odpouštět je božské).

inspiration: divine inspirationbožské vnuknutí

boží: will of God, řízení prozřetelnosti divine guidanceboží vůle

divine: divine interventionboží zásah, zásah shůry