Hlavní obsah

divinely [dɪˈvaɪnlɪ]

Vyskytuje se v

err: To err is human (, to forgive divine).Chybovat je lidské (, odpouštět je božské).

inspiration: divine inspirationbožské vnuknutí

boží: will of God, řízení prozřetelnosti divine guidanceboží vůle

divine: divine interventionboží zásah, zásah shůry