Hlavní obsah

divinely [dɪˈvaɪnlɪ]

Vyskytuje se v

err: To err is human (, to forgive divine).Chybovat je lidské (, odpouštět je božské).

divine: divine interventionboží zásah, zásah shůry

inspiration: divine inspirationbožské vnuknutí

boží: boží vůlewill of God, řízení prozřetelnosti divine guidance