Hlavní obsah

tighten [ˈtaɪtən]

Vyskytuje se v

tighten: sth utáhnout, dotáhnout co šroub ap.tighten (up)

grip: pevněji sevřít co, přen. přitvrdit, zpřísnit v čem opatřenítighten one's grip on sth

matice: utáhnout/povolit maticitighten/loosen a nut

sevřít: pevněji sevřít cotighten one's grip on sth

utáhnout: přen. utáhnout si opasektighten one's belt