Hlavní obsah

držený

Vyskytuje se v

dieta: držet/mít dietube on a diet, pro štíhlost též be dieting

držet: držet koho v zajetí/jako rukojmíhold sb captive/hostage

držet: držet slovokeep one's word

držet: držet dietube on a diet, be dieting

držet: držet půsturčitou dobu fast

držet: držet na silnici autohold the road

držet se: držet se za rucehold (each other's) hands

držet se: držet se pohromaděstick together

držet se: držet se (opo)dál od čehokeep back, stay away from sth

hladovka: držet hladovkuprotestní be on hunger strike, půst to fast

hlídka: držet hlídkukeep watch

pohromadě: držet pohromaděhold together, hmota též cohere

pusa: přen. držet pusu mlčetbe quiet, shut up, držet jazyk za zuby hold one's tongue

půst: držet půstfast

tlama: Drž/Zavři tlamu!Shut up!, Shut your trap!, vulg. Shut the fuck up!

držet: Drž hubu!Shut up!, Belt up!, Shut your trap!

držet se: Drž se!nevzdávej to ap. Hang on (in there)!, hlavu vzhůru Keep your pecker up!

huba: Drž hubu!Shut up!, Shut your trap!, Hold your jaw!, Belt up!

napravo: Držte se napravo.Keep to the right.

pevně: Drž mě pevně.Hold me tight.

pevně: Pevně se něčeho drž.Hold fast to something., Hold tight.

podívat se: Podívej se jestli to drží.Check if it holds.

pokyn: držet se pokynůfollow instructions

přísný: držet přísnou dietufollow a strict diet

smutek: držet/nosit smutek za kohobe in mourning for sb

stráž: držet strážbe on guard

tajnost: (u)držet/(za)chovat co v tajnostikeep sth secret

vodítko: Držte psa na vodítku.Keep your dog on a leash/leashed.

za: držet se za rucehold hands, go hand in hand

zábradlí: držet se zábradlíhold onto the handrail

držet: držet palcepro štěstí keep one's fingers crossed for sb, fandit root for

jazyk: držet jazyk za zubyhold one's tongue

kasa: držet kasuhold/control the purse strings

klíště: držet se jako klíštěstick like glue/a leech, pevně svírat hang on like grim death

krok: držet krok s kým/čímkeep up with sb/sth

palec: držet komu palcekeep one's fingers crossed for sb

pěst: držet pěsti komu přát štěstíkeep one's fingers crossed for sb

poklička: držet co pod pokličkoukeep the lid on sth, keep sth secret, keep sth under wraps

tělo: držet si koho od tělakeep sb at arm's length

zkrátka: držet koho zkrátkakeep a tight rein on sb, keep sb on a short leash