Hlavní obsah

these [ðiːz]

Vyskytuje se v

day: v dnešní doběin this day and age

effect: v tomto/tom smysluto this/that effect

like: takto, takhle tímto způsobemlike this/that/so

mind: s tímto úmyslem, za tím účelemwith this in mind

side: před čím časověthis side of sth

these: v dnešní době, v současnosti, dnesthese days

this: tady ... při představování v telefonu ap.this is

way: tak, taktothat/this way

certify: Tímto osvědčujeme, že ...This is to certify that ...

context: v této souvislostiin this context

exact: právě v tento okamžikthis exact moment

for: pro tentokrátfor this time/once

instance: v tomto případěin this instance

moment: právě v tomto okamžikuat this very moment

once: tentokrátthis once

point: v tuto chvíliat this point

response: (Tímto) reaguji na váš... dotaz ap.This is in response to your...

time: příště/tentokrátnext/this time

world: tento životthis world

year: letosthis year

alone: Už jen to...This fact alone...

attitude: Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?What is your attitude to this?

available: Tato informace není dostupná.This information isn't available.

avoid: Tomu se nelze vyhnout.This can't be avoided.

bear: Tyhle lidi nesnáším.I can't bear these people.

bearing: To na to nemá žádný vliv.It has no bearing on this.

blend in: Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.This fish can perfectly blend in with the sea bottom.

board: Dnes o to nikdo nestojí., Dnes na to každý kašle., To dnes nikoho nezajímá., To se dnes nenosí.This goes by the board today.

bored: Začíná mě to nudit.I'm getting bored with this.

both: obě tyto ženyboth of these women

certain: To se jistě stane.This is certain to happen.

dance: Smím prosit?May I have this dance?

date back: Tento zákon vznikl již v 15. stol.This law dates back to the 15th century.

debate: O této věci se zeširoka debatovalo.This issue was widely debated.

earlier: začátkem tohoto měsíceearlier this month

enough: Už mám dost těchhle lidí.I have had enough of these people.

fit: Tohle víčko nepasuje.This lid doesn't fit.

fortnight: ode dneška za čtrnáct dníthis day fortnight

free: Máš dnes večer čas?Are you free this evening?

get away with: Tohle ti neprojde.You won't get away with this.

go: Kam vede tato cesta?Where does this road go to?

have: V tomhle městě nemáme žádné obchody.We haven't any shops in this city.

in: Červená se letos nosí.Red is in this year.

intrusion: Nesnáším, když mě takhle někdo ruší.I hate these intrusions.

kind: Co je tohle za strom?What kind of tree is this?

last: Tato baterie vydrží dvakrát tak dlouho.This battery lasts twice as long.

later: koncem tohoto týdne/měsícelater this week/month

mean: Co znamená toto slovo?What does this word mean?

meant: Tahle kniha není určená dětem.This book is not meant for children.

messy: Při grilování se nadělá hrozný binec.These barbecues are so messy.

month: začátkem tohoto měsíceearlier this month

must: Gumové rukavice jsou v takových podmínkách nezbytností.Rubber gloves are a must in these conditions.

on: Ten to pátek (už) něco mám. plán, povinnosti ap.I've got something on this Friday.

ought: To by měla být legrace., To bude legrace.This ought to be fun.

possibly: Co by to jen mohlo znamenat?What could this possibly mean?

proof: Tato whisky má 43% alkoholu.This whiskey is 86 proof.

put: Nevím, jak to mám vyjádřit ...I don't know how to put this ...

puzzle: To mi nejde do hlavy., To vůbec nechápu., Z toho jsem zmatený.This puzzles me.

range: v tomto cenovém rozpětíin this price range

remain: Tyto otázky ještě čekají na zodpovězení.These questions remain to be answered.

seat: Tento mikrobus je pro osm osob.This van seats eight.

service: Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.There is no bus service between these towns.

set: To se pravděpodobně stane.This is set to happen.

sick: Z toho jídla se mi dělá špatně.This food makes me sick.

sicken: Z toho pomyšlení se mi dělá nanic/špatně.This thought sickens me.

something: To je skutečně něco!This is really something!

subject: Opusťme toto téma.Let's drop this subject.

such: takováto zprávasuch news as this

take: Tohle si vezmi s sebou.Take this with you.

those: Tamty vypadají lépe než tyto.Those look better than these.

unasked: Tyto otázky nikdo nepoložil., Na toto se nikdo nezeptal.These questions went unasked.

unconnected: Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.These cases may be unconnected.

very: právě v tomto doměin this very house

would: Bez dobrého slovníku bys to nepřeložil.Without a good dictionary you would not be able to translate this.

yours: Jsou tyhle tvoje?Are these yours?

cesta: touto cestouin this way, tímto hereby, by this means

dnes: dnes ránothis morning

klopit: Neklopit! na krabici ap.This side up!

letošek: od letoškafrom this year on

následující: následujícím způsobemjak je uvedeno as follows, takto this way, like this

add: a navíc, (a) ještě k tomu, a co víc fakt podporující dřívější výpověďadded to this

get on: Dělej (něco)! začni pracovat ap.Get on with it!