Hlavní obsah

water-soluble, water soluble

Vyskytuje se v

soluble: water-solublevodorozpustný, rozpustný ve vodě

rozpustný: water-soluble/fat-solublerozpustný ve vodě/v tucích