Hlavní obsah

nalít

Dokonavé sloveso

  1. (vlít) co (do čeho) pour sth (into sth)(do více sklenic ap.) pour out sth(naběračkou) ladle sth into sthnalít do sklenice vodupour some water into a glass
  2. (naplnit) co komu fill (up), pour sth sbNalila mi šálek kávy.She poured me a cup of coffee.
  3. expr.(opít) koho get sb drunk

Vyskytuje se v

engorged: become engorgednalít se prsy mlékem

sloshed: BrE slang. get sloshedožrat se, nalít se, zlít se

tie: AmE, slang. tie one onopít se, nalít se, ožrat se

himself: He poured himself some whisky.Nalil si trochu whisky.