Hlavní obsah

nalít

Dokonavé sloveso

  1. (vlít) co (do čeho) pour sth (into sth)(do více sklenic ap.) pour out sth(naběračkou) ladle sth into sthnalít do sklenice vodupour some water into a glass
  2. (naplnit) co komu fill (up), pour sth sbNalila mi šálek kávy.She poured me a cup of coffee.
  3. expr.(opít) koho get sb drunk

Vyskytuje se v

engorged: nalít se prsy mlékembecome engorged

sloshed: ožrat se, nalít se, zlít seBrE slang. get sloshed

tie: opít se, nalít se, ožrat seAmE, slang. tie one on

himself: Nalil si trochu whisky.He poured himself some whisky.

nalít: nalít do sklenice vodupour some water into a glass