Hlavní obsah

lít

Vyskytuje se v

konev: Lije jako z konve.It is raining cats and dogs., It's pouring down.

pelt: Lije (jako z konve). silně pršíThe rain/It is pelting down.

cat: lít jako z konverain cats and dogs

dog: lít jak z konverain cats and dogs

lít: hovor. lít co do sebe rychle pítgulp/pour sth down