Hlavní obsah

zalít

Dokonavé sloveso

  1. (zaplavit) co flood, deluge sth
  2. (nalít tekutinu) co čím pour sth over sthzalít (vodou) kávu, čaj ap.pour on water
  3. (zavlažit) co water sth
  4. (na povrchu zvlhčit) koho/co pour over sb/sth