Hlavní obsah

dog [dɒg]

Přídavné jméno

  • psídog foodpsí žrádlo

Vyskytuje se v

walk: walk the dog(vy)venčit psa

assistance: assistance dogasistenční pes

earth: earth dog(pes) norník

fancier: dog fancierspejskaři, chovatelé psů

grooming: dog/pet grooming salonúpravna psů/domácích zvířat

hairless: zool. Peruvian hairless dogperuánský naháč pes

handler: dog handlerpsovod

lead: let the dog off the leadpustit psa z vodítka

lead: put the dog on the leadpsa na vodítko

lucky: lucky dogklikař osoba

mastiff: Argentinian mastiffargentinská doga

microchip: have/get one's dog microchippednechat si očipovat psa

poop: (dog) poop bagsáček na (psí) exkrementy

raccoon: raccoon dogpsík mývalovitý

retractable: retractable (dog) leashsamonavíjecí vodítko

saint: Saint Bernard (dog)bernardýn

show: dog showvýstava psů

spotted: spotted dogdalmatin, hovor. nákyp z lojového těsta a sušeného ovoce

vicious: vicious dogzlý pes

walker: dog walkervenčič psů

walkies: go for walkies, take the dog for walkiesjít (vy)venčit psa

whelk: dog whelknachovec obecný

free: He cut the dog free.Odřízl psa. uvázaného ap.

its: The dog lifted its head.Pes zvedl hlavu.

no: No dogs.Zákaz vstupu psů.

cat: rain cats and dogslít jako z konve

čubička: plavat (na) čubičku(do the) dog(gy) paddle

doga: argentinská dogaArgentinian mastiff

dostih: chrtí dostihydog races

granule: psí/kočičí granuledry dog/cat food, dog/cat pellets

hlídací: hlídací pesguard dog, i přen. watchdog

honicí: honicí peshound (dog)

chovatel: chovatel psůdog breeder

keř: šípkový keřwild/dog rose

kotec: psí kotcedog kennels

lovecký: lovecký peshunting dog, hound (dog), aportér gun dog, na zajíce harrier

náhubek: dát psovi náhubekmuzzle the dog, put the muzzle on the dog

očipovat: nechat si očipovat psahave/get one's dog (micro)chipped

ovčácký: ovčácký pessheepdog, shepherd dog

ovčák: zool. německý ovčákGerman shepherd (dog), BrE Alsatian

párek: párek v rohlíkuhot dog

pes: lovecký peshunting dog, hound (dog)

pes: hlídací peswatchdog, guard dog

pes: (vy)venčit psawalk the dog

psí: psí boudaBrE (dog-)kennel, AmE doghouse

psí: psí známkadog-tag

psí: psí spřeženíteam of dogs, i sáně AmE dogsled, dog sleigh

psík: boloňský psíkBolognese (dog)

psík: psík mývalovitýracoon dog

rohlík: párek v rohlíkuhot dog

slepecký: slepecký pesBrE guide dog, AmE seeing-eye dog

toulavý: toulavý pesstray dog

ucho: oslí uši u knihydog-ears

úpravna: úpravna psůdog grooming salon

útulek: psí útulekdog shelter, odchytová stanice dog pound, na záchranu psů dog rescue (centre)

venčit: venčit psawalk the dog, hovor. go for walkies

vlk: mořský vlksea dog

vyvenčit: vyvenčit psawalk the dog, take the dog for a walk/for walkies

známka: psí známkai vojenská dog tag, na obojek collar tag, pet tag

chňapnout: Pes po mně chňapnul.The dog snapped at me.

konev: Lije jako z konve.It is raining cats and dogs., It's pouring down.

liják: Je tam řádný liják.It's pouring (down) with rain., It's raining cats and dogs.

nažrat se: dát nažrat psovifeed the dog

ohnat se: Pes se po něm ohnal.The dog snapped at him.

oslepnout: Jeho pes oslepl.His dog went blind.

pokousat: Pokousal ho pes.A dog bit him., He was bitten by a dog.

psí: psí oddanostdog-like devotion

rasa: psí rasabreed of dog

utratit: Pes musel být utracen.The dog had to be put down/to sleep.

vodítko: Držte psa na vodítku.Keep your dog on a leash/leashed.

vyhnat: Vyhnala psa z pokoje.She drove the dog out of the room.

vypustit: Vypustili jsme psy.We let the dogs out.

zaběhnout se: Zaběhl se nám pes.Our dog has gone astray., ztratil se Our dog got lost.

zapískat: Zapískal na psa.He whistled at the dog.

žrádlo: psí žrádlodog food

hasit: Nehas, co tě nepálí.Mind your own business., Let sleeping dogs lie.

naučit: Starého psa novým kouskům nenaučíš.You can't teach an old dog new tricks.

pes: hovor. cítit se pod psafeel rotten/under the weather/like death warmed up, be sick as a dog

usmát se: Na každého se jednou štěstí usměje.Every dog has its day.