Hlavní obsah

slosh [slɒʃ]

Vyskytuje se v

sloshed: BrE slang. get sloshedožrat se, nalít se, zlít se

Dán: hovor. plastered, BrE sloshed, slang. blotto, soused(ožralý) jako Dán

opice: be plastered, hovor. be boozed (up), be pickled, BrE be sloshedmít opici

slosh: The water sloshed around.Voda cákala kolem.