Hlavní obsah

bokem

Vyskytuje se v

bok: z bokufrom the side

bok: pohled z boku profilside view

bok: s rukama v bok(with arms) akimbo

obvod: obvod boků/prsou/v pasehipline/bustline/waistline

vlevo: Vlevo v bok!Left face/turn!

vlnit: vlnit bokywiggle one's hips

vpravo: Vpravo v bok!Right face/turn!

píchat: Píchá mě v boku.I have a stitch in my side.

převalit se: převalit se na bok/břicho/zádaroll/turn over on one's side/stomach/back

zavlnit se: Zavlnila se v bocích.She wiggled her hips.

bok: bok po bokupracovat ap. side by side, shoulder to shoulder, vedle sebe abreast, alongside

bok: stát po boku komu podporovat ap.stand by sb's side

střílet: střílet od boku/pasu hádat při odpovědimake a random/wild guess

belly: pork bellyvepřový bok

right: voj. right facevpravo v bok

side: put sth on its sidepoložit co na bok

side: be by/at sb's sidestát při kom/po boku komu podporovat ap.

side-saddle: ride side-saddlejet v sedle bokem