Hlavní obsah

vrátit

Dokonavé sloveso

  1. (dát zpět) co komu return sth to sb, give sth back to sb(na místo též) put sth backMůžete mi to vrátit?Can I have it back?vrátit peníze komu(při reklamaci) refund sb's money, give sb his/her money back, (uhradit výlohy) reimburse sthvrátit původnímu majitelirestitute
  2. (poslat zpět) koho send sb back, return sb
  3. (obnovit) co kam restore(znovu ustavit) reestablish
  4. (opětovat, oplatit)vrátit to komu oplatit služburepay sb, (za špatné) pay sb back, get sb back, get one's own back on sb

Vyskytuje se v

: Až se vrátí, zavolej.Call me when he gets back.

chvíle: Měla by se každou chvíli vrátit.She should be back any minute (now).

možná: Možná se zítra vrátím.I may be back tomorrow.

naštěstí: Naštěstí se vrátil včas.Fortunately, he came back on time.

právě: Právě se vrátil.He has (only) just come back.

původní: vrátit co do původního stavurestore sth to its original state

vadný: vrátit vadné zbožíreturn defective goods

vrátit se: Hned se vrátím.I will be right back.

kolej: vrátit se do starých/zaběhaných/vyjetých kolejíget back into the groove/rut, return to one's old ways, ke špatným návykům revert to type

prázdný: odejít/vrátit se s prázdnou/prázdnýma rukamaleave/return empty-handed

země: Vrať se nohama na zem!Come down to earth!

back: vrátit se do normáluget back to normal

normalcy: vrátit co do normálurestore normalcy in/to sth

remand: vrátit koho do vyšetřovací vazby, znovu poslat koho do vazby obžalovanéhopráv. remand sb in custody

restore: vrátit k moci kohorestore sb to power

return: vrátit se kammake one's return to sth

sender: vrátit zpět odesílateli na nedoručitelné zásilcereturn to sender

turn back: poslat zpět, vrátit kohoturn sb back

anxious: Už se nemohl dočkat, až se vrátí do práce.He was anxious to get back to work.

long: Ať ti to dlouho netrvá., Brzy se vrať.Don't be long.

ought: Měl se vrátit včera.He ought to have returned yesterday.

shall: Já se vrátím.I shall return.

when: Když jsem se vrátil ze školy.When I got back from school.

vrátit: vrátit peníze komupři reklamaci refund sb's money, give sb his/her money back, uhradit výlohy reimburse sth