Hlavní obsah

vrátit

Dokonavé sloveso

  1. (dát zpět) co komu return sth to sb, give sth back to sb(na místo též) put sth backMůžete mi to vrátit?Can I have it back?vrátit peníze komu(při reklamaci) refund sb's money, give sb his/her money back, (uhradit výlohy) reimburse sthvrátit původnímu majitelirestitute
  2. (poslat zpět) koho send sb back, return sb
  3. (obnovit) co kam restore(znovu ustavit) reestablish
  4. (opětovat, oplatit)vrátit to komu oplatit služburepay sb, (za špatné) pay sb back, get sb back, get one's own back on sb

Vyskytuje se v

: Až se vrátí, zavolej.Call me when he gets back.

chvíle: Měla by se každou chvíli vrátit.She should be back any minute (now).

možná: Možná se zítra vrátím.I may be back tomorrow.

naštěstí: Naštěstí se vrátil včas.Fortunately, he came back on time.

právě: Právě se vrátil.He has (only) just come back.

původní: vrátit co do původního stavurestore sth to its original state

vadný: vrátit vadné zbožíreturn defective goods

vrátit se: Hned se vrátím.I will be right back.

vrátit se: Kdy se vrátí?When will he be back?

vrátit se: Vrať se!Come back!

vrátit se: Vrátím se k tomu později.I will get back to it later.

kolej: vrátit se do starých/zaběhaných/vyjetých kolejíget back into the groove/rut, return to one's old ways, ke špatným návykům revert to type

prázdný: odejít/vrátit se s prázdnou/prázdnýma rukamaleave/return empty-handed

země: Vrať se nohama na zem!Come down to earth!

back: get back to normalvrátit se do normálu

back: give sth backvrátit co původnímu majiteli, na původní místo ap.

back: go back to sthvrátit se k čemu v rozhovoru ap.

back: be backbýt zpět, být zase v módě, vrátit se do módy

normalcy: restore normalcy in/to sthvrátit co do normálu

remand: práv. remand sb in custodyvrátit koho do vyšetřovací vazby, znovu poslat koho do vazby obžalovaného

restore: restore sb to powervrátit k moci koho

return: make one's return to sthvrátit se kam

return: no returnsnelze vrátit zboží ap.

sender: return to sendervrátit zpět odesílateli na nedoručitelné zásilce

turn back: turn sb backposlat zpět, vrátit koho

anxious: He was anxious to get back to work.Už se nemohl dočkat, až se vrátí do práce.

back: She went back to bed.Vrátila se do postele.

long: Don't be long.Ať ti to dlouho netrvá., Brzy se vrať.

ought: He ought to have returned yesterday.Měl se vrátit včera.

shall: I shall return.Já se vrátím.

when: When I got back from school.Když jsem se vrátil ze školy.