Hlavní obsah

původní

Vyskytuje se v

vrátit: restitutevrátit původnímu majiteli

znění: subtitled versionpůvodní znění s titulky

zachovat: keep sth in its original state, maintain the original condition of sthzachovat co v původním stavu

introduce: introduced speciesnepůvodní/zavlečený druh

score: AmE original motion picture scorepůvodní hudba k filmu

původní: restore sth to its original statevrátit co do původního stavu