Hlavní obsah

upravený

Vyskytuje se v

genetically: genetically modifiedgeneticky upravený/modifikovaný

horse: horses-for-coursesúčelově upravený taktika, plán ap.

presentable: make osf presentableupravit se, slušně se obléct pro objevení se na veřejnosti ap.

remaster: digitally remastereddigitálně upravený

sewage: untreated sewageneupravené/nečištěné odpadní vody

smarten up: smarten osf updát se do pořádku, upravit se, hodit se do gala

tidy: tidy osfupravit se pěkně

untreated: untreated sewageneupravené/nečištěné odpadní vody

groom: well groomedupravený