Hlavní obsah

horse [hɔːs]

Podstatné jméno

  1. kůňhorses-for-coursesúčelově upravený taktika, plán ap.
  2. the horses hovor.sázkové dostihy, koníčci
  3. vaulting horse sport.kůň nářadí pro přeskok
  4. slang.heroin, herák
  5. koza podpěrný rámclothes horsesušák, věšák na sušení prádla

Vyskytuje se v

horse: sázkové dostihy, koníčcithe horses

shire: tažný/shirský kůňshire (horse)

bareback: jet/jezdit bez sedla na koniride (a horse) bareback

bay: hnědák kůňbay horse

hobby-horse: omílat stále totéž/to své, mlít pořád tu svou, vést stále svou, mlít pořád stejnou písničkuride on one's hobby-horse

hot-blooded: teplokrevníkhot-blooded horse

long: kůň (na dél) tělocvičné nářadílong horse

pommel: kůň našířsport. pommel horse

runaway: splašený kůňrunaway horse

two-horse: závod se dvěma (hlavními) favoritytwo-horse race

keep: Chováme dva koně.We keep two horses.

hold: Tak počkat!, Pomalu, pomalu!, Zadrž!hovor. Hold your horses!

houpací: houpací kůňrocking horse, cockhorse

jírovec: jírovec maďalhorse(-)chestnut

koník: mořský koníksea horse, seahorse

koňský: koňské dostihyhorse race

kůň: jet na koniride a horse

nadél: sport. kůň nadél pro přeskokvaulting horse

našíř: sport. kůň našíř gymnastické nářadípommel horse

síla: tech. koňská sílahorse power

skopičina: dělat skopičinyfool/horse about/around, play pranks/silly tricks

tažený: tažený koňmihorse-drawn

spřežení: koňské spřeženíteam of horses

vsadit: vsadit na koněput money on a horse

bezedný: jíst jako bezednýeat like a horse

čas: ztrácet čas marným snaženímflog a dead horse

funus: přijít s křížkem po funusemiss the bus, lock the stable door after the horse has bolted

hledět: Darovanému koni na zuby nehleď.Don't look a gift horse in the mouth.

křížek: přijít s křížkem po funuselock the stable door after the horse has bolted

roznést: roznést koho/co na kopytechporazit ap. make mincemeat (out) of sb, kritikou tear sb/sth to shreds, BrE slate sth, argumenty ap. drive a coach and horses through sth

sláma: mlátit prázdnou slámuflog a dead horse, planě tlachat talk idly

soumar: dřít jako soumarwork like a horse

vlk: Mám hlad jako vlk.I could eat a horse., I'm as hungry as a bear., I'm starving!

zhurta: Ne tak zhurta!Hold your horses!, zlehka, pomalu Easy!

cart: vzít věc za nesprávný konec, dělat to obráceněput the cart before the horse