Hlavní obsah

uspořádaný

Vyskytuje se v

oslava: (us)pořádat oslavuhold a celebration, give a party

party: (us)pořádat partythrow a party

porada: uspořádat poraduhold a meeting

referendum: (us)pořádat referendum o čemhold a referendum on sth

uspořádat: uspořádat co podle abecedyarrange sth in alphabetical order

uspořádat: Uspořádal večírek.He gave/threw a party.

cyclic: bot. cyclic petalskruhově uspořádané okvětní plátky

meeting: hold a meetinguspořádat poradu

referendum: hold a referendum on sth(us)pořádat referendum o čem

set: set sth in orderdát do pořádku, uspořádat co

strike: stage a strikeuspořádat stávku

hold: They will hold a meeting.Uspořádají schůzi.

restructure: restructure one's lifeuspořádat (si) nově život