Hlavní obsah

uspořádaný

Vyskytuje se v

oslava: (us)pořádat oslavuhold a celebration, give a party

party: (us)pořádat partythrow a party

porada: uspořádat poraduhold a meeting

referendum: (us)pořádat referendum o čemhold a referendum on sth

uspořádat: uspořádat co podle abecedyarrange sth in alphabetical order

cyclic: kruhově uspořádané okvětní plátkybot. cyclic petals

meeting: uspořádat poraduhold a meeting

set: dát do pořádku, uspořádat coset sth in order

hold: Uspořádají schůzi.They will hold a meeting.

restructure: uspořádat (si) nově životrestructure one's life