Hlavní obsah

sewage [ˈsuːɪdʒ]

Podstatné jméno

  • splašky, odpadní vody, tekutý odpadsewage waterodpadní vodysewage systemkanalizacesewage treatmentčištění odpadních vodraw sewagesurové splaškyuntreated sewageneupravené/nečištěné odpadní vody

Vyskytuje se v

discharge: vypouštění odpadních voddischarge of sewage

disposal: čistička odpadních vodsewage disposal plant

system: kanalizační síťsewage system

treatment: čištění odpadních vodsewage water treatment

untreated: neupravené/nečištěné odpadní vodyuntreated sewage

čistírna: čistírna odpadních vodsewage treatment plant

čištění: čištění odpadních vodwastewater/sewage treatment

odpadní: odpadní vodywastewater, waste water, splašky sewage

sewage: odpadní vodysewage water