Hlavní obsah

sewage [ˈsuːɪdʒ]

Podstatné jméno

  • splašky, odpadní vody, tekutý odpadsewage waterodpadní vodysewage systemkanalizacesewage treatmentčištění odpadních vodraw sewagesurové splaškyuntreated sewageneupravené/nečištěné odpadní vody

Vyskytuje se v

discharge: discharge of sewagevypouštění odpadních vod

disposal: sewage disposal plantčistička odpadních vod

system: sewage systemkanalizační síť

treatment: sewage water treatmentčištění odpadních vod

untreated: untreated sewageneupravené/nečištěné odpadní vody

čistírna: čistírna odpadních vodsewage treatment plant

čištění: čištění odpadních vodwastewater/sewage treatment

odpadní: odpadní vodywastewater, waste water, splašky sewage