Hlavní obsah

odpadní

Přídavné jméno

  1. (tvořící odpad) waste, refuse(zbytky) scrapodpadní vodywastewater, waste water, (splašky) sewage
  2. (kanál ap.) drain(age)(odpadních vod) sewage, wastewater

Vyskytuje se v

čistírna: čistírna odpadních vodsewage treatment plant

čištění: čištění odpadních vodwastewater/sewage treatment

jímka: odpadní jímkacesspool, cesspit, septik septic tank

kontejner: odpadní kontejnerjakákoli odpadní nádoba waste container, velký BrE (waste) skip, AmE Dumpster

produkt: odpadní produktwaste product

odpadní: odpadní vodywastewater, waste water, splašky sewage