Hlavní obsah

vrátit

Dokonavé sloveso

  1. (dát zpět) co komu return sth to sb, give sth back to sb(na místo též) put sth backMůžete mi to vrátit?Can I have it back?vrátit peníze komu(při reklamaci) refund sb's money, give sb his/her money back, (uhradit výlohy) reimburse sthvrátit původnímu majitelirestitute
  2. (poslat zpět) koho send sb back, return sb
  3. (obnovit) co kam restore(znovu ustavit) reestablish
  4. (opětovat, oplatit)vrátit to komu oplatit služburepay sb, (za špatné) pay sb back, get sb back, get one's own back on sb, retaliate against sb, settle with sb, (oplatit stejnou) give sb a taste of his own medicine, return like for like

Vyskytuje se v

: Call me when he gets back.Až se vrátí, zavolej.

chvíle: She should be back any minute (now).Měla by se každou chvíli vrátit.

možná: I may be back tomorrow.Možná se zítra vrátím.

naštěstí: Fortunately, he came back on time.Naštěstí se vrátil včas.

právě: He has (only) just come back.Právě se vrátil.

původní: restore sth to its original statevrátit co do původního stavu

vadný: return defective goodsvrátit vadné zboží

vrátit se: I will be right back.Hned se vrátím.

kolej: get back into the groove/rut, return to one's old ways, ke špatným návykům revert to typevrátit se do starých/zaběhaných/vyjetých kolejí

prázdný: leave/return empty-handedodejít/vrátit se s prázdnou/prázdnýma rukama

země: Come down to earth!Vrať se nohama na zem!

back: get back to normalvrátit se do normálu

normalcy: restore normalcy in/to sthvrátit co do normálu

remand: práv. remand sb in custodyvrátit koho do vyšetřovací vazby, znovu poslat koho do vazby obžalovaného

restore: restore sb to powervrátit k moci koho

return: no returnsnelze vrátit zboží ap.

sender: return to sendervrátit zpět odesílateli na nedoručitelné zásilce

turn back: turn sb backposlat zpět, vrátit koho

anxious: He was anxious to get back to work.Už se nemohl dočkat, až se vrátí do práce.

long: Don't be long.Brzy se vrať., Ať ti to dlouho netrvá.

ought: He ought to have returned yesterday.Měl se vrátit včera.

shall: I shall return.Já se vrátím.

when: When I got back from school.Když jsem se vrátil ze školy.

vrátit: při reklamaci refund sb's money, give sb his/her money back, uhradit výlohy reimburse sthvrátit peníze komu