Hlavní obsah

podle

Předložka

  1. (na základě) čeho according to sth, by sth, on the basis of sthpodle skutečného příběhu film ap.based on true storysoudě podle jeho věkujudging by his agepodle toho, jak ... v závislosti nadepending on how ...podle abecedyin alphabetical order, alphabetically
  2. (v souladu s) čeho in accord(ance) with, in compliance with sth(dle) according to, by, based on sth(pojmenovat) after(podle úpravy, smlouvy ap.) under, as per sthByl pojmenován podle ...He was named after ...podle všeho jak se zdáto all appearances, presumably, (patrně) apparently, (podle toho, co se říká) by all accounts
  3. (s odvoláním na) according topodle mne/mého o názoruin my opinion/view, if you ask me, to my mind

Vyskytuje se v

abeceda: alphabetically, in alphabetical orderpodle abecedy

gusto: be to sb's tastebýt podle čího gusta

mínění: in my opinion ..., to my mind ...podle mého mínění ...

plán: (according) to (the) plan, as planned, dle harmonogramu as scheduledpodle plánu

potřeba: as necessary/needed(po)dle potřeby

předpis: according to regulations, přen. by the bookpodle předpisů

šipka: follow the arrowsjít podle šipek

výběr: of one's (own) choice(po)dle vlastního výběru

vyjádření: in sb's own account/wordspodle vlastního vyjádření koho

hodinky: by my watchpodle mých hodinek

názor: in my opinionpodle mého názoru

propočet: according to calculationspodle propočtů

předloha: film based on the novel ...film podle předlohy ...

soud: in my opinion/view, from my point of view, as I see itpodle mého soudu

soudit: Judging by/from ...Soudě podle ...

uspořádat: arrange sth in alphabetical orderuspořádat co podle abecedy

volba: of one's choicepodle vlastní volby

alphabetical: in alphabetical orderv abecedním pořadí, podle abecedy

content: to one's heart's contentpodle libosti, do sytosti

depend: It dependszáleží na tom, přijde na to, podle toho uvození

extent: to the fullest extent of the lawpodle všech příslušných zákonů stíhaný ap., v plném rozsahu zákona

income: live within one's incomežít podle svých příjmů

instruct: as instructedpodle (daných) instrukcí, jak bylo uloženo za úkol

instrument: fly on instrumentsletět jen podle přístrojů

meaning: práv. within the meaning of an articlepodle znění/ve smyslu článku

option: at the option of sb(po)dle rozhodnutí koho, podle toho, jak chce kdo

order: in order of prioritypodle důležitosti

plan: according to planpodle plánu

priority: in order of prioritypodle důležitosti

right: as of rightplným právem, podle práva

rota: on a rota basisstřídavě, na střídačku různými osobami konaný, (po)dle rozpisu (služeb)

say: hovor. Says you.To říkáš ty., Podle tebe. vyjádření nesouhlasu nebo neochoty uvěřit

schedule: as scheduledpodle plánu/harmonogramu probíhat ap.

see: as I see itpodle mě

surprisingly: not surprisinglypodle očekávání, podle předpokladu, jak lze předpokládat, jak se dalo očekávat

taste: be to sb's tastebýt podle čího gusta

titular: titular saintsvatý, podle něhož je nazván kostel

tradition: by traditionpodle tradice

zone: ekon. zone pricingcenová tvorba podle pásem

allege: Reports allege that he was killed.Podle zpráv byl prý zabit.

fashion: She dresses in the latest fashion.Obléká se podle poslední módy.

forecast: The (weather) forecast is for rain.Podle předpovědi má pršet.

pattern: follow a pattern of sthřídit se čím/podle vzoru čeho

report: As reported by hospitals ...Podle zpráv z nemocnic...

watch: It is ... by my watch.Podle mých hodinek je ...

whereby: a system whereby we work more overtimesystém, podle něhož pracujeme více přes čas

whichever: to dusk or 10.00pm, whichever is soonerdo soumraku nebo do 22.00, podle toho, co nastane dřív

cup: not be sb's cup of teanebýt podle čího gusta věc, činnost ap.

podle: in alphabetical order, alphabeticallypodle abecedy