Hlavní obsah

soudit

Nedokonavé sloveso

  1. (konat soud) koho try(případ též) judge sb
  2. (posuzovat) koho/co judge sb/sth, pass a judgement on sb/sth(hl. kdo na to nemá právo) sit in judgement on/over sb
  3. (usuzovat) co o čem think sth of sth(mít dojem) make of sth(vyvozovat závěry) conclude sthCo o tom soudíte?What do you think of it?Soudě podle ...Judging by/from ...

Vyskytuje se v

podle: judging by his agesoudě podle jeho věku

příslušet: It is not for us to judge.To nám nepřísluší soudit.

soudit: What do you think of it?Co o tom soudíte?