Hlavní obsah

vyjádření

Vyskytuje se v

politování: express one's deep regret about sthvyjádřit hluboké politování nad čím

vyjádřit: put sth into (one's own) wordsvyjádřit co (vlastními) slovy

soucit: express one's sympathy with sb, commiserate with sbvyjádřit soucit s kým

uspokojení: express satisfaction with sthvyjádřit uspokojení nad čím

vyjádřit se: She expressed herself precisely.Vyjádřila se přesně.

znepokojení: express concern about sthvyjádřit znepokojení nad čím

call: call for expressions of interestvýzva k vyjádření zájmu potenciálních zájemců, před veřejnou soutěží ap.

express: express osfvyjádřit se

put: put sth into (one's own) wordsvyjádřit co (vlastními) slovy

sorrow: express one's sorrow at sthvyjádřit svůj zármutek nad čím

sympathy: offer one's sympathy to sbvyjádřit komu (upřímnou) soustrast

tribute: pay tribute to sbvzdát hold, vyjádřit poklonu komu

unavailable: be unavailable for commentodmítat se (k věci) vyjádřit

utterance: give (no) utterance to sth(ne)vyjádřit co

concern: They expressed concern about ...Vyjádřili obavy ohledně ...

condolence: offer/express one's condolences to sbprojevit/vyjádřit soustrast komu

vote of thanks: She proposed a vote of thanks to him.Oficiálně mu poděkovala., Vyjádřila mu díky.

declare: declare for/against sthvyslovit se/vyjádřit se pro co/proti čemu názorově

vyjádření: in sb's own account/wordspodle vlastního vyjádření koho