Hlavní obsah

uspokojení

Vyskytuje se v

poptávka: meet the demanduspokojit poptávku

potřeba: satisfy one's needsuspokojit své potřeby

uspokojit: satisfy sb's needs, cater for the needs of sbuspokojit čí potřeby

demand: meet the demanduspokojit poptávku

meet: meet the demanduspokojit poptávku

satisfaction: job satisfactionspokojenost se zaměstnáním, pracovní uspokojení

unmet: go unmetnebýt uspokojen/splněn požadavek ap.

uspokojení: express satisfaction with sthvyjádřit uspokojení nad čím