Hlavní obsah

uspokojit

Vyskytuje se v

poptávka: meet the demanduspokojit poptávku

potřeba: satisfy one's needsuspokojit své potřeby

demand: meet the demanduspokojit poptávku

meet: meet the demanduspokojit poptávku

unmet: go unmetnebýt uspokojen/splněn požadavek ap.

uspokojit: satisfy sb's needs, cater for the needs of sbuspokojit čí potřeby