Hlavní obsah

plán

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (úmysl) plan(záměr) intent(ion)Co máš na zítřek v plánu?What do you have on for tomorrow?mít v plánu coplan on doing sth, AmE have on sth
  2. (rozvrh činnosti) plan(časový) schedule(záměry ap.) design, schemepodle plánuaccording to the plan, as planned, (dle harmonogramu) as scheduled
  3. (nárys budovy ap.) (ground) plan(návrh) design

Vyskytuje se v

ediční: publishing scheduleediční plán

mařit: (try to) thwart sb's plansmařit čí plány

plát: steel/iron plateocelový plát

územní: local plan, AmE zoning planúzemní plán

kazit: thwart sb's planskazit komu plány

zmařit: They thwarted our plans.Zmařili naše plány.

afire: be afirehořet, planout, být v plamenech

aflame: be aflamei přen. planout, hořet

iron: iron plateocelový plát

layout: layout plandispoziční plán, plán rozvržení

local: local planúzemní plán

plan: town planplán města

schedule: as scheduledpodle plánu/harmonogramu probíhat ap.

short: be short of the target/goalneplnit plán, být za plánem

site: site plansituační plán

zoning: zoning map/planúzemní plán, mapa územního plánování

behind: We are 2 months behind schedule.Jsme 2 měsíce pozadu za plánem.

whereby: a plan whereby he could escapeplán, pomocí něhož mohl uprchnout

plán: plan on doing sth, AmE have on sthmít v plánu co