Hlavní obsah

local [ˈləʊkəl]

Vyskytuje se v

administration: místní (samo)správalocal administration

amenity: občanská vybavenostpublic/local amenities

anaesthesia: při lokálním umrtvenímed. under local anaesthesia

authority: místní úřadylocal authorities

branch: místní pobočkalocal branch

college: na místní vysoké školeat a local college

election: volby do místních zastupitelstevlocal elections

representative: místní zastupitelélocal representatives

komunální: komunální politiklocal politician

místní: místní hovorlocal call

obvodní: obvodní lékařvšeobecný general practitioner, místní lékař local doctor

poměr: místní poměrylocal conditions

úřad: místní/obecní úřadlocal/municipal authority

územní: územní plánlocal plan, AmE zoning plan

volání: tísňové/místní voláníemergency/local call

studovat: Studoval na místní univerzitě.He studied at a local university.

local: místní pláteklocal rag