Hlavní obsah

scheme [skiːm]

Vyskytuje se v

contributory: contributory pension schemepříspěvkové důchodové pojištění

occupational: occupational pension schemesystém zaměstnaneckého penzijního (při)pojištění

pension: pension schemepenzijní systém, systém penzijního pojištění

pilot: pilot schemezkušební provoz

scheme: pension schemepenzijní systém, penzijní program

superannuation: superannuation scheme/planpenzijní systém, systém penzijního pojištění