Hlavní obsah

scheming [ˈskiːmɪŋ]

Vyskytuje se v

contributory: contributory pension schemepříspěvkové důchodové pojištění

occupational: occupational pension schemesystém zaměstnaneckého penzijního (při)pojištění

pension: pension schemepenzijní systém, systém penzijního pojištění

pilot: pilot schemezkušební provoz

scheme: pension schemepenzijní systém, penzijní program

superannuation: superannuation scheme/planpenzijní systém, systém penzijního pojištění

kout: intrigue, plot, scheme against sbkout pikle proti komu

obkročný: 'abba' rhyme schemelit. obkročný rým

zabezpečení: pension/social security schemedůchodové/sociální zabezpečení