Hlavní obsah

superannuation [ˌsuːpərˌænjʊˈeɪʃən]

Vyskytuje se v

superannuation: superannuation scheme/planpenzijní systém, systém penzijního pojištění